Linkesida mi

Leseøvingar

Matematikk

Engelsk

IT i skulen

Samfunnsfag

Naturfag

RLE

Gymnastikk

Musikk

Kunst og handverk

For lærar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opp

 

 

 

 

 

Opp

 

 

 

 

Norsk

Itslearning - pålogging med Feide her!

Søkemotor for elevar frå 6 til 12 år her!

Småskulen

Nettressursar frå forlaga:

123skole

Gyldendal sine ABC-sider

Cappelen sine ABC-sider

"Ord for alt" Cappelen sin nettressurs for 3. og 4.trinn.

Agora. Gyldendal forlag For 3. til 6. klasse. Bokmål.

Safari Gyldendal forlag. For 1. til 7. klasse. Her kan du klikka deg inn på nynorske sider når du er inne på det trinnet du skal til.

Zeppelin 1. til 4. klasse

Cartoonist Aschehoug forlag. Lag teikneserie.

Bokstavinnlæring, språkleikar og div.:

Leseøvingar

Lese og skriveopplæring Ulike oppgåver.

Berte og Iver Her finn du opplesing, små filmar, spel, dikt, rim, teikning av stjernebilete m.m. Ta turen innom! (Nynorsk)

Alfabetet

Vokalane (bokmål)

Rim og stavingar

Jakten på AlfaBeta (bokmål)

Ulike leseøvingar (bokmål)

Rettskrivingslinkar for småskulen:

Rettskriving (nynorsk)

Rettskriving (bokmål)

"Ord for alt" Opplegg laga for 3. og 4. trinn av Cappelen forlag. Oppe til høgre på sida kan du velje nynorsk.

Anna:

 

 

 

 

 

 

Eksempeloppgåver nasjonale prøvar finn du her!

Mellomtrinnet!

Nettressursar frå forlaga:

4567skole

"God i ord" Det Norske Samlaget.

"Ord for alt" Cappelen sin nettressurs for 5. til 7.trinn.

Agora Gyldendal forlag. Det bare lagt ut ting på 1. til og med 6.trinn. Bokmål

Leseøvingar:

Ulike leseøvingar

Rettskrivingslinkar for mellomtrinnet:

Rettskriving

Nynorskordboka

Korleis bruke Nynorskordboka

Teiknsetjing (teorisider)

Frå bokmål til nynorsk (om du har problem med å finna det rette ordet)

Grammatikk:

Ordklassar (teori med øvingar)

Grammatikk og øvingar Flotte sider!

Ulike grammatikkspel.

Ordklassar Faktaside om dei ulike ordklassane på nynorsk.

Verbal, subjekt, objekt...osb. Teori med øvingar.

Finne substantiv, verb og adjektiv. Nynorsk

Ord/setningar:

Tydinga av ulike ord (oppgåver). (Mellomtrinnet)

Hangman (bokmål for mellomtrinnet)

Oversetje setningar frå bokmål til nynorsk.

Søk i ordbøker (nynorsk og bokmål)

Ulike tekstar:

Nettstaden "Tunkatten" har ulike ting å by på. Her er det diktverkstad, lydbøker, kviss og puslespel.

Det mystiske biblioteket Her vil du finna norrøne sagn og myter. Her har du "Eventyrland", "Drømmenes labratorium", "Åsgardbiblioteket" og "Bokheimen". Passar for 4 kl. og oppover. Bokmål.

Tommeliten

Diverse tema:

Teori dialekter med dialektprøvar

Ord frå her og der.

Reklame

Prøv deg som journalist

Eventyr (teori)

Digitalt norskkurs med reklame, foto og div. (bokmål)

Skriveskolen

Hjelp, hvordan skal jeg bruke internett?

Bli kjent med Henrik Ibsen

 


Lagt inn 27.sept. 2009